Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest CNC LAND s.c. Robert Miłek, Mirosław Baranowski, Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, NIP 9661993623

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez CNC LAND s.c Robert Miłek, Mirosław Baranowski - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadnionego interesu CNC LAND s.c. Robert Miłek, Mirosław Baranowski, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) finansowo-księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadnionego CNC LAND s.c. Robert Miłek, Mirosław Baranowski, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadnionego interesu CNC LAND s.c. Robert Miłek, Mirosław Baranowski, przez okres 10 lat od zakończenia umowy.

W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, banki, kancelarie prawne, firmy transportowe, kurierzy.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych, czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować wysyłając e-maila na adres: biuro@cncland.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres CNC LAND s.c. Robert Miłek, Mirosław Baranowski, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).